Porin Psykoterapeutit

MITÄ PSYKOTERAPIA ON?Kaikki ovat laillistettuja psykologeja ja psykoanalyyttisia psykoterapeutteja. Tarkemmat tiedot saat klikkaamalla henkilön yhteystietoja.
Psykoterapia on itseen tutustumista. Se on omien tunteiden, halujen, odotusten ja pelkojen käsittelyä. Se on myös niiden tietoiseksi voimavaraksi saattamista. Tämä vaatii kiinnostusta ja rohkeutta ajatella yhdessä toisen ihmisen kanssa ilman kiirettä. Jotta psykoterapia on tehokasta, on tarpeen panostaa siihen jonkin verran aikaa ja vaivaa - siinä mielessä psykoterapian aloittaminen on aina suuri päätös.

Psykoterapia on puhumista, mutta ei pelkästään puhetta. Se on tuntemista ja vuorovaikutusta. Psykoanalyyttinen yksilöpsykoterapia tapahtuu keskusteluin kahden ihmisen, psykoterapiassa kävijän ja psykoterapeutin, välillä. Psykoterapia eroaa keskustelusta vaikkapa ystävien kanssa siinä, että psykoterapeutilla ei ole samanlaisia odotuksia tai vaatimuksia terapiassa kävijän suhteen kuin muilla ihmisillä. Lisäksi luottamuksellisuus on psykoterapian edellytys.

Psykoanalyyttinen psykoterapia tähtää mielen rakentumisen edistämiseen. Psykoanalyyttinen terapia perustuu kokonaisvaltaiseen teoriaan ihmisen persoonallisuuden kehittymisen mekanismeista, ihmisten välisten suhteiden merkityksistä, psyykkisistä paineista ja mielenterveyden häiriöiden syistä. Psykodynaamisessa terapiassa olennaista on sen persoonallisuutta rakentava vaikutus.

Psykoterapiassa on tavoitteena pysyvä muutos ja tutkimustulosten mukaan psykoanalyyttinen terapia on tässä suhteessa tehokasta. Erityisesti vaikeiden pitkittyneiden ja monioireisten häiriöiden hoidoissa se on osoittanut tehonsa.


© Porin Psykoterapeutit